Nhấn mạnh năng lực của Hàng Hải Việt Nam tại APM 2018

Tue, 30 Jan, 2018, 10:00 AM - 1:00 PM (GMT+7)
Hilton Hanoi Opera, Hanoi, Vietnam Hilton Hanoi Opera, Hanoi, Vietnam

Loading tickets
Enter your promotional code: Apply Cancel
Là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, Việt Nam đã có những cải tiến đáng kể trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng để trở thành con hổ tiếp theo của Châu Á.   Trong năm 2017, GDP của Việt Nam đã tăng ở mức kỷ lục 6.81%, và được dự đoán sẽ tăng 6.1% trong năm 2018.  Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của ngành hàng hải Việt Nam sẽ tạo ra những ảnh hưởng lớn tới các lĩnh vực kinh tế biển, du lịch và thương mại, từ đó góp phần giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh và ổn định hơn nữa.

Hãy đăng ký tham dự hội thảo chuyên ngành vào ngày 30/1/2018 tại khách sạn Hilton Hanoi Opera để tìm hiểu làm thế nào để những chuyên gia hàng hải Việt Nam có thể cùng nhau hợp tác nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của đội tàu biển Việt Nam.

Nhấn mạnh năng lực của Hàng Hải Việt Nam tại APM 2018

Event Venue

Find us also on
This event is over. For more information, please contact the organiser